Hygiëne

Zorgvuldig omgaan met hygiënische handelingen vinden wij een vanzelfsprekendheid. Wij stellen eisen ten aanzien van de persoonlijke hygiëne van onze medewerkers en ten aanzien van het werken, door de medewerkers, met kinderen. Om die reden hanteren wij een uitgebreid protocol dat voor onze medewerkers een dwingend karakter heeft.

Aan de orde komen:

Hoe te handelen bij de belangrijkste dagelijkse handelingen. (Handen wassen voor en na het eten bijvoorbeeld.)
Richtlijnen voor de persoonlijke hygiëne van medewerkers.
Veiligheid in de keuken- hygiënische werkwijze in de keuken.
Inkoop van levensmiddelen. (Houdbaarheidsdatum.)
Bewaren en opslag van levensmiddelen.
(Voor)bereiden van de broodmaaltijd.
Afruimen/afwassen.
Hoe om te gaan met afval.
Schoonmaak en onderhoud van de locatie.