Inschrijven

De plaatsingsmedewerker vult, samen met u, het inschrijfformulier in en bespreekt de verdere procedure.Tijdens het inschrijvingsgesprek kunt u uw wensen kenbaar maken en wordt u geïnformeerd over de opvangmogelijkheden binnen onze organisatie.

Kopieën van de inschrijving, de algemene voorwaarden, de tarievenlijst en de informatiebrochure worden u toegestuurd.

Intakegesprek

Ongeveer twee weken voordat uw kind naar Shri Vishnu buitenschoolse opvang gaat, vindt er een intakegesprek plaats met de locatiemanager en/of een pedagogisch medewerker van de groep. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de Shri Vishnu buitenschoolse opvang over regels en over de activiteiten die de Shri Vishnu buitenschoolse opvangaanbiedt. U kunt gerust uw kind(eren) meenemen naar het intakegesprek. Uw kind direct kennis maken met de leidsters van Shri Vishnu buitenschoolse opvang.

Na uw inschrijving ontvangt u:

Een kopie van de inschrijving
De algemene voorwaarden
De algemene informatiebrochure

U kunt gerust een afspraak maken voor een rondleiding.

Kosten

U ontvangt van ons maandelijks een factuur voor de kosten van de kinderopvang, de betaling gaat via een automatische incasso. Maak gebruik van een tegemoetkoming voor de kinderopvang (WKO) en vraag deze aan. Dit kan via Toeslagen van de Belastingdienst, en in sommige gevallen ook via Sociale Zaken en Werkgelegenheid of het UWV. U kunt alle informatie lezen onder bij Toeslag 2014.