In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus engastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.

U kunt het LRK op dit moment al raadplegen, maar houdt u er rekening mee dat nog niet alle kinderopvangvoorzieningen in het LRK staan.

Waar vind ik het LRK-nummer?

Er zijn 2 mogelijkheden

1: Via deze link kunt u het LRK nummer zoeken van uw vestiging. Alleen de naam van de vestiging en de plaatsnaam invullen is voldoende.
2: Ons LRK nummer is als volgt: 210366424

Meer informatie

Voor meer informatie over het Landelijk Register Kinderopvang kunt u de sitevan Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap raadplegen. Klik hier.