Mission statement

Visie

Shri Vishnu buitenschoolse opvang is een ondernemende, kwaliteitsgerichte organisatie en heeft als visie coachend leiding te geven aan samenwerking, discipline en zelfontwikkeling.

Het personeel moet taalvaardig, stressbestendig en vriendelijk zijn. De opvang moet voor kinderen een veilige haven zijn met o.a. sport, spel en techniek na schooltijd.

Doelstelling

Onze centrale doelstelling is het bieden van opvangmogelijkheden en het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen. We doen dat door hen onder deskundige leiding in groepsverband samen te brengen.

Ieder kind is uniek en ieder kind heeft recht op zijn natuurlijk verlangen en behoefte tot ontwikkeling. Denk maar aan u zelf als kind. Kinderen worden gefascineerd door hun omgeving en willen deze leren kennen en begrijpen. Maar ieder kind doet dat in zijn eigen tempo en heeft zijn eigen interesses en ontwikkelgebieden

Gedurende een dag of een dagdeel bevorderen we onderlinge contacten, onder meer door spelmogelijkheden en andere gezamenlijke bezigheden. Daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling van kinderen buiten het eigen gezin.

We leven samen binnen een leefgemeenschap en delen samen de verantwoordelijkheid voor een positief leefklimaat, waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Waar men met behoud van identiteit kan groeien in diversiteit en solidariteit. het doel van onze visie en missie is met behoud van eigen cultuur en identiteit de kinderen te integreren met de normen en waarden in de Nederlandse multiculturele samenleving met diverse achtergronden.