Wat doen wij?

De Voor- en Naschoolse opvang is bestemd voor kinderen die op de basisschool zitten. De opvang is geschikt voor werkende en/of studerende ouders die hun kind de uren buiten schooltijd in een plezierige omgeving willen laten doorbrengen.

Voorschools opvang: 07:30 t/m 08:30 uur

Naschools opvang: 15:00 t/m 18:30 uur

Vakantie opvang: 07:30 t/m 18:30 uur

In de schoolvakanties bieden wij opvang gedurende de gehele dag (10,5 uur). In deze weken bieden wij de kinderen een aangepast programma, waarin ook uitstapjes onder begeleiding zijn begrepen. U kunt kiezen voor een contract mét- en zonder schoolvakantieopvang.

Kiest u voor het contract met schoolvakantieopvang, dan bent u verzekerd van opvang gedurende naar keuze 3, 6 of 9 weken per jaar.

In de drie weken waarin we geen opvang bieden, zo leert de ervaring, vieren de ouders/verzorgers zelf vakantie met de kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen de voor- en naschoolse opvang als hun eigen vrije tijd beschouwen. Zelf kunnen bepalen (binnen redelijke grenzen) wat je wilt gaan doen is waardevol voor kinderen van deze leeftijd, zeker na een hele dag in de schoolbanken.

Er wordt veel aandacht besteed aan een nuttige vrije tijdsbesteding waarin allerlei bezigheden aangeboden worden. Te denken valt aan creatieve activiteiten als knutselen, expressieve activiteiten, zoals toneel en drama, sportactiviteiten als buiten spelen en sporten, maar ook het culturele aspect wordt niet vergeten,bij voorbeeld bezoeken aan theater, bioscoop en musea.

Als u gebruik maakt van de voorschoolse opvang brengt u het kind zelf naar de opvanglocatie. Het vervoer naar school gebeurt naar gelang de afstand óf lopend, onder voldoende begeleiding.

De kinderen kunnen gebruik maken van diverse (spel)materialen en tijdens vakanties organiseren de leidsters diverse (sportieve) activiteiten.

De hieronder genoemde Voor- en vroeg schoolse educatie maakt nadrukkelijk onderdeel uit van ons pedagogisch beleid.

Wordt uw kind opgehaald door iemand die niet bij ons bekend is, dan moet u dit van te voren aan ons doorgeven. Hebt u niets aan ons doorgegeven dan geven wij uw kind niet mee aan derden. Ook geven wij uw kind niet mee aan personen onder de 16 jaar.